Wypoczynek w Mikołajkach

góry

swietokrzyskie

krajobraz

turysta

wypoczynek

Gmina Mikołajki noclegi – położona w sercu Mazur – Krainie Wielkich Jezior zajmuje powierzchnię 256,4 km˛ .

Ponad połowę powierzchni zajmują lasy i jeziora. Znaczna cześć znajduje sie w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Gmine zamieszkuje łącznie prawie 9000 mieszkanców.

Walory przyrodnicze, krajobrazowe, możliwości wypoczynkowe oraz stale rozwijająca się infrastruktura turystyczna sprawiają, ze Gmina noclegi Mikołajki cieszą się dużym powodzeniem i uznaniem wśród turystów z kraju i zagranicy.

Gmina Mikołajki leży w północno-wschodnim regionie Polski, we wschodniej cześci województwa warmińsko-mazurskiego – w odległości ok. 90 km od miasta wojewódzkiego (Olsztyn) i ok. 25 km od miasta powiatowego (Mrągowo).

Pod względem fizjograficznym obszar gminy znajduje się w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Cecha charakterystyczna krajobrazu regionu jest skupienie dużych, naturalnych zbiorników wodnych (ok. 23% powierzchni gminy).

Większość jezior regionu łączy się ze sobą ciekami naturalnymi bądź systemami kanałów, tworząc unikalny w Europie szlak wodny, o długości ok. 140 km, w centrum którego leżą Mikołajki.

Częściowo w obrębie gminy znajduje się największe polskie jezioro – Śniardwy. Drugim obok jezior typowym elementem krajobrazu gminy sa rozlegle, zwarte kompleksy leśne (ok. 22% powierzchni gminy).

Mikołajki przyciągają przede wszystkim amatorów żeglarstwa i sportów wodnych.

Pobyt taki daje wspaniałą okazję do zapoznania się z bogactwem lokalnej flory i fauny.

W promieniu zaledwie kilku kilometrów od Mikołajek znajduje się szereg miejsc unikalnych pod względem flory lub fauny.

Mazurski Park Krajobrazowy

został utworzony na mocy uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Suwałkach i Olsztynie w grudniu 1977 r. w celu zachowania wartości przyrodniczych tego obszaru dla potrzeb nauki, dydaktyki i turystyki kwalifikowanej.

Obecnie MPK w całości znajduje w województwie warmińsko-mazurskim. Powierzchnia Parku wynosi 55.000 ha, a jego strefy ochronnej ok. 18.000 ha. Z tego lasy zajmują ponad 29.000 ha, a rzeki i jeziora ok. 17.000 ha.

Reszta to użytki rolne i tereny zabudowane.Mazurski Park Krajobrazowy położony na styku dwóch odmiennych form geomorfologicznych, moreny czołowej i sandrów, chroni bogactwo i różnorodność świata roślin i zwierząt, obfitość lasów, torfowisk, jezior i wód płynących.