Wypoczynek w Bukowcu

Zespół zabytkowy w Bukowiec noclegi to jedno z największych założeń parkowo-pałacowych na Dolnym Śląsku, z pewnością największy w Kotlinie Jeleniogórskiej. Założenie pałacowo-parkowe zajmuje obszar niemal 270 ha, w tym:

  • pałac z parkiem pałacowym, stawami i starodrzewem – 6 ha (własność Związku Gmin Karkonoskich),
  • budynek dawnego folwarku z działkami i część terenów parku zabytkowego – 110 ha (własność Skarbu państwa – AWR Wrocław),
  • 52 ha parku krajobrazowego pozostającego w administracji Nadleśnictwa Śnieżka (tu znajduje się wieża widokowa, opactwo oraz Zamek Kessela – amfiteatr).

O przejęcie w użytkowanie ostatnich dwóch pozycji stara się Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów. Ponadto do szeroko pojętego obszaru parku krajobrazowego należy jeszcze 100 ha terenów innych właścicieli lub ANR.


Możliwość komentowania jest wyłączona.