Taktycy w Bieszczadach

W dniach 06-10 października 2014 roku zespół autorski złożony z pracowników Zakładu Taktyki przeprowadził rekonesans rejonu ćwiczenia Bieszczady 15. Prace zespołu wspierał pod względem merytorycznym Profesor wizytujący AON gen. broni Mieczysław Stachowiak.

Podczas przeprowadzonej pierwszego dnia zakładowej konferencji metodycznej doprecyzowano potrzeby i wymagania przyszłego ćwiczenia. Jego przewidywana złożoność wiązała się z koniecznością nawiązania współpracy z szeregiem instytucji wchodzących w skład układu militarnego oraz pozamilitarnego takich jak: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, 34 WOG, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej oraz rzeszowska Komenda Wojewódzka Policji. Prowadzone w drugim dniu rekonesansu spotkania z przedstawicielami wymienionych powyżej instytucji cechował wysoki poziom merytoryczny, a propozycja udziału w ćwiczeniu została przez nich przyjęta z dużym zainteresowaniem.

Cele rekonesansu zostały osiągnięte, a uzyskane w jego trakcie wnioski i spostrzeżenia będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt ćwiczenia Bieszczady 15. Dalsze prace zespołu autorskiego będą prowadzone w Akademii Obrony Narodowej, gdzie zostanie przygotowany plan przeprowadzenia ćwiczenia, sytuacja wyjściowa oraz stosowne dokumenty bojowe. Sanok noclegi zaprasza.


Możliwość komentowania jest wyłączona.