Sandomierz

Sandomierz jest jednym z najstarszych miast w Polsce położonych nad Wisłą na Wyżynie Kielecko – Sandomierskiej w województwie świętokrzyskim. Początki dziejów Sandomierza sięgają dziesiątego wieku. Pierwsze slady człowieka znalezione w wykopaliskach archeologicznych, pochodzą z neolitu.

Sandomierz uzyskał prawa miejskie przed 1227 r.

Pierwszym władcą był Henryk Sandomierski, syn Bolesława Krzywoustego. Przed rokiem 1243 miała miejsce pierwsza inicjatywa lokacyjna na prawie niemieckim dotycząca Sandomierza . Miasto zostało podbite przez Tatarów w tysiąc dwieście pięćdziesiątym dziewiątym za panowania Piotra z Krępy. Za sprawą Wasylka Romanowicza w tysiąc dwieście sześćdziesiątym miasto poddało się Tatarom Burundaja. Najazdy tatarskie dokonały ogromnych zniszczeń. Handel odegrał w tedy ważną rolę w rozwoju miasta w XV wieku . Sandomierz często witał tu król Zygmunt II August zapraszany przez starostę sandomierskiego i hetmana wielkiego koronnego Jana Amora Tarnowskiego.

W 1570 r. był zjazd reprezentantów nurtów reformacji, w wyniku czego doszło do podpisania zgody sandomierskiej – porozumienia w obronie przed kontrreformacją. Okres wojen szwedzkich to ponowny upadek miasta spowodowany zniszczeniami.

W siedemnastym wieku utworzono Kolegium Jezuickie w Sandomierzu.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę miasto zaczęło się rozwijać jednak przerwało to nadejście II wojny światowej. Wojska rosyjskie wkroczyły do Sandomierza osiemnastego sierpnia tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego roku. Miastu jednak udało się uniknąć zniszczeń wojennych.

Sandomierz jest średniej wielkości miastem powiatowym w województwie świętokrzyskim i ważnym ośrodkiem turystycznym.

Atrakcjami przyrodniczymi miasta są Góry Pieprzowe, zaliczane do najstarszych gór w Europie. Najciekawsze okazy flory stepowej oraz unikatowe naturalne rosarium, utworzone z kilkunastu gatunków dzikiej róży. Najczęściej odwiedzany przez turystów jest Wąwóz Królowej Jadwigi ciągnący się na odcinku pół kilometra.

Co można zobaczyć

Zespół architektoniczno- krajobrazowy Starego Miasta

Brama Opatowska – gotycka brama z XIV wieku,

Ratusz gotycki

Renesansowe kamienice

Kamienica Oleśnickich i podziemia

 

Miejsca Sakralne

Zespół podominikański kościoła św. Jakuba – zbudowany w latach 1226 – 1250 z fundacji Iwona Odrowąża. Trójnawowy, bazylikowy z późnoromańskim ceglanym portalem

Kościół św. Ducha – gotycki, z XIV wieku

Katedra – gotycki, halowy kościół przekryty sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, wewnątrz zachowane polichromie z 1421 roku

kościół św. Pawła z XV wieku

kościół św. Michała z XVII wieku

kościół św. Józefa z XVII wieku