Piwniczna Zdrój

Obszar miasta i gminy Piwniczna – Zdrój położony w płn części woj. małopolskiego w powiecie nowosądeckim w strefie przygranicznej polsko – słowackiej. Od zachodu Piwniczna noclegi sąsiaduje z  Szczawnicą, na północy z Rytro, Nawojowej i Łabowej, oraz od  wschodu z Gminą Muszyna. Południowo – zachodnia część  jest zarazem granicą państwową ze Słowacją. W jej skład wchodzi […]