W Zwierzyńcu

Zwierzyniec noclegi był na początku niewielką wsią, rozwijającą się pod koniec XVI w. w dolinie Wieprza, na powierzchiach włączonych do Ordynacji Zamojskiej. Rozwijająca się osada przejęła nazwę od pobliskiego dworu myśliwskiego i „zwierzyńca”, tj. terenu ogrodzonego parkanem z fosą, do którego Zamoyscy sprowadzili jelenie, sarny, żubry, łosie, daniele oraz dzikie koniki leśne tzw. tarpany. W XVII wieku przybyli tu na polowania m.in. królowie: Jan Kazimierz, Władysław IV i Michał Korybut Wiśniowiecki. noclegi Zwierzyniec W następnym okresie drewniany dwór został przebudowany na piękną rezydencję, otoczoną parkiem, stawem i kanałami, w której w latach 1658–1661 i 1663–1665 mieszkała Maria Kazimiera de la Grange, późniejsza Marysieńka Sobiecka. Po zbudowaniu przez Zamoyskich w latach 1744–1746 pałacu w Klemensowie, Zwierzyniec pokoje do wynajęcia utracił swe dawne znaczenie. W latach 1773–1775 działała tu manufaktura ceramiczna produkująca fajanse, zaś w czasach 1772–1774 fabryka mydła. Na samym początku XIX w. Zwierzyniec przeżywał lata świetności, zostając administracyjnym centrum Ordynacji. Powstały tu wówczas: młyn, tartak i drukarnia. W 1804 r. zbudowano browar zwierzyniecki oraz pierwszy na ziemiach polskich zakład metalurgiczny tworzący narzędzia rolnicze i browarnicze. Wraz z rozwojem przemysłu w osadzie i jej okolicach zaczęli osiedlać się Żydzi. W 1833 r. w Zwierzyniec agroturystyka założono browarnie oraz wytwórnię likierów, jednakże oba te zakłady zamknięto po pożarach budynków w latach 1851 i 1875. Pod koniec XIX wieku działała tu także fabryka wyrobów drewnianych i posadzek, a później tworzono tu meble oraz stolarnia produkująca powozy. Po pierwszym rozbiorze w 1772 roku Zwierzyniec domki znalazł się w zaborze austriackim, w 1807 r. stał się częścią Księstwa Warszawskiego, zaś w roku 1815 – został włączony w skład Królestwa Polskiego. W czasie okupacji Niemcy utworzyli w Zwierzyńcu obóz przejściowy dla osób wysiedlanych z terenów Zamojszczyzny. Odbywały się tu selekcje ludności polskiej, kierowanej stąd do miejsc koncentracyjnych lub na roboty do Niemiec, a także selekcje dzieci przeznaczonych do germanizacji. W styczniu 1990 r. Zwierzyniec otrzymał prawa miejskie.