Pisz – odpoczynek nad jeziorem

Pisz noclegi –  miasto położone na skraju Puszczy Piskiej w południowo-wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, nad jeziorem Roś i nad wypływającą z niego rzeką Pisą, wypływającą z tegoż jeziora. Znajduje się w  województwie warmińsko-mazurskim, a dokładnie w powiecie piskim. Pisz pokoje gościnne jest także siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pisz. Zgodnie ze statystykami z 31 grudnia 2010 miasto liczyło 19439 mieszkańców. Powierzchnia miasta podczas pomiarów z dnia 1 stycznia 2011 roku wynosiła 10,08 km².Gmina Pisz jest największą pod względem obszaru gminą w Polsce, 634 km². Większa część jeziora Śniardwy leży w jej granicach. Pisz domki bez wątpienia jest najważniejszym miastem regionu. Nazwa miasta jest pochodzenia pruskiego i wywodzi się od słowa „pisa”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „bagno”. Mieszkańcy przyjęli  tę nazwę od wypływającej z jeziora Roś rzeki, której brzegi były bagniste. Z kolei wzniesiony nad Pisą zamek otrzymał nazwę Johannisburg. Pierwszy przywilej dotyczacy bezpośrednio osady, powstałej dookoła zamku, nadano w 1367 roku. Prawa miejskie Pisz pensjonaty otrzymał w 1645 roku i formalnie przyjął nazwę zamku. Tutejsi miejscowi Mazurzy nazywali miasto Jańsborkiem i nazwa w tej formie przetrwała aż do 1946 roku.  Swój rozkwit Pisz agroturystyka przeżywał w XV wieku, na początku jako osada bartna. Dzięki bardzo sprzyjającemu usytuowaniu miasta wielu kupców z południa wędrowało tędy do Gdańska, podobnie flisacy spławiali swoje towary Pisą do Wisły i Narwy. Jeżeli chodzi o przemysł, to Pisz góruje z przetwórstwem drzewnym w tartakach, oraz metalurgicznym (huta w Wądołku, hamernie w Wiartlu i Jaśkowie), wszystko zawdzięcza bardzo bogatym obszarom leśnym i płytko zalegającym pokładom rudy darniowej. Najbardziej jednak rozwinął się przemysł drzewny, tartak piski został przekształcony w Zakłady Przemysłu Sklejek. Do dziś uważa się go jako trzon tego przemysłu. W piszu urodziło się dwóch wybitnych, sławnych ludzi, między innymi Jerzy Pisański, słynny uczony, autor pierwszej historii Prus oraz Gustaw Gizewiusz, wybitny działacz mazurski, autor pracy „Polska kwestia językowa w Prusach”.