Woda w kąpieliskach w Solinie jest bezpieczna

Przed otwarciem sezonu przebadano wodę w 5 kąpieliskach w gminie Solina.

Według Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 19.07.2017 jakość wody  w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Biała Flota w Solinie odpowiada wymogom

Solina to niewielkie miasto w południowo-wschodniej Polsce nad Jeziorem Solińskim na którym znajduje się  potężna zapora wodna, z której rozpościera się panorama otoczonego malowniczymi wzgórzami zalewu.
Pierwszy projekt zapory  powstał już w 1921 roku, a pierwsze prace budowlane rozpoczęte zostały dopiero w drugiej połowie lat trzydziestych.
Do projektu budowy zapory powrócono dopiero dwadzieścia lat po zakończeniu wojny. Prace trwały kilka lat, co zaowocowało powstaniem największej budowli hydrotechnicznej w Polsce.

Zalew Soliński charakteryzuje się wyjątkowo dużymi wahaniami poziomu wody 10-15m. Z dnia na dzień poziom wody może zmienić się nawet o 1m. Jako główne powody takiego stanu rzeczy podaje się dużą zmienność przepływów Sanu,  oraz charakteryzujące się stromymi brzegami ukształtowanie dna jeziora, przez co różnice są bardziej widoczne w pionie. Największy walor przyrodniczy, który wyróżnia i stanowi niewątpliwie zaletę  miasta Solina , jest górskie pasmo Bieszczady. Solina stwarza turyście naprawdę wiele możliwości spędzany urlopu kontakt z naturą, które wraz z innymi elementami stanowią tu naprawdę malownicze krajobrazy.