Ośrodek Radioterapii powstanie w Zamościu

W dniu 19 sierpnia br. między Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu a Centrum Radioterapii i Usprawniania S.A. została podpisana umowa na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Radioterapii z Brachyterapią. Powierzchnia nieruchomości stanowiąca przedmiot dzierżawy wynosi 5000 m². Dzierżawca (Centrum Radioterapii i Usprawniania S.A.) zobowiązał się, że przedmiot dzierżawy zostanie przez niego we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarowany na budowę oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Ośrodka Radioterapii z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i brachyterapii. Inwestor zobowiązuje się do wybudowania ośrodka w ciągu roku. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 50 mln. zł. Roztocze noclegi zaprasza.

Radioterapia to uzupełnienie metody leczenia w kompleksowym leczeniu choroby nowotworowej. I to element niezbędny. Po powstaniu w naszym szpitalu ośrodka radioterapii, Zamość stanie się drugim ośrodkiem po Lublinie, który będzie kompleksowo leczył pacjentów onkologicznych. Stworzy to sytuację, że pacjent po zgłoszeniu się do POZ dalej będzie diagnozowany i leczony kompleksowo w ośrodku zamojskim, gdyż posiadamy już Oddział Onkologii Klinicznej i Chirurgię Onkologiczną. Brakuje nam tylko radioterapii. W 2007 r. powstał zalążek zamojskiej onkologii w naszym szpitalu ponieważ został otworzony Oddział Onkologii Klinicznej. W ten sposób szpital cały czas realizuje uruchomienie kompleksowej pomocy chorym na nowotwory. Na początku był to oddział z kilkunastoma łóżkami. Pacjenci leczeni byli w trudnych warunkach. Łóżka – dostawki nie znikały z korytarza szpitalnego. Okazało się, że pacjentów onkologicznych stale przybywa dlatego w ubiegłym roku Oddział został przeniesiony i poszerzony. Obecnie posiada 33 łóżka, oprócz tego są jeszcze dostawki. Dzięki temu pacjenci leczeni są w godnych warunkach. Poza leczeniem chemicznym oddział zajmuje się leczeniem objawowym i diagnostyką nowotworów. Oddział realizuje programy lekowe w różnych typach nowotworów, takich jak: chłoniaki, rak piersi, rak jelita grubego, rak płuca, rak jajnika, chemioterapia niestandardowa. Poza programem leczenia raka nerki oraz kilku bardzo rzadko występujących nowotworów Oddział Onkologii Klinicznej realizuje wszystkie przewidziane procedury.

Od początku istnienia oddziału zwiększono liczbę leczonych pacjentów oraz liczbę zrealizowanych procedur. Rocznie opieką objętych jest ok. 3,5 tys. chorych na raka, z czego połowa pacjentów na różnym etapie choroby wymaga leczenia radioterapią. W szpitalu prowadzona opieka ambulatoryjna. W poradniach onkologicznych rocznie udzielanych jest ok. 13 tys. porad specjalistycznych. Ponadto, prowadzona jest chemioterapia w warunkach oddziału dziennego. Rocznie udzielanych jest ok. 4 tys. hospitalizacji jednodniowych.