Białystok

Pałac Branickich w Białymstoku bywa nazywany polskim Wersalem. Początkowo murowany zamek, został później przebudowany w stylu późnego baroku. To jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej, aktualnie siedziba Uniwersytetu Medycznego.

Białystok to miasto w województwie podlaskim. Jest położone na Nizinie Północnopodlaskiej i stanowi stolicę województwa podlaskiego. Pełni funkcję regionalnego ośrodka gospodarki, nauki, administracji i kultury. Leży 43 km od Bielska Podlaskiego.

W Białymstoku mieści się Zespół Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP. W środku tej późnogotyckiej świątyni znajduje się złocony ołtarz główny, a także wartościowe obrazy i rzeźby. Do kompleksu zalicza się również większy kościół reprezentujący neogotyk nadwiślański.

Początki Białegostoku to lata 1440-1444, wtedy przybyli tu osadnicy z powiatu lidzkiego i ziemi kolneńskiej. W wieku XVII zbudowano zamek, który stał się rezydencją rodu Branickich. Od roku 1745 Białystok jest miastem.

Podlasie

Podlasie zwane „bramą na wschód” i jest krainą,  Podlasie noclegi jest regionem o charakterze rolniczym, Podlasie  to również miejsce  słynąca z hodowli koni czystej krwi arabskiej,  Białowieża noclegi położony na szlaku tranzytowym można zobaczyć, również kajakarzy, wioślarzy,noclegi w Białowieży przyciąga wieloma atrakcjami, Białowieża noclegi kojarzona przede wszystkim z żubrami żyjącymi w Białowieskim Parku Narodowym  zostały wpisane na listę UNESCO,  Białowieża noclegi jest miejscem, w którym powstało nowoczesne Muzeum usytuowane w zabytkowym Parku Pałacowym. Podlasie jest o wyjątkowych walorach przyrodniczych świadczą o tym zespoły i elementy środowiska objętego ochroną UNESCO uznało Białowieski Park Narodowy za Rezerwat Biosfery M&B.  BIAŁOWIESKA, PUSZCZA, największy w Europie naturalny kompleks leśny, pow. ok. 1460 km2, z czego w granicach Polski ponad 580 km2,  reprezentują różne zbiorowiska leśne; tj. świerk, sosna, olsza, dąb, bór mieszany świeży, las świeży, las wilgotny, ols jesionowy, bogactwo podszytu i runa; wiele gatunków . zwierząt żubr, łoś, jeleń, sarna,  bóbr, głuszec, dzik, ryś, wilk, borsuk,rezerwaty hodowli żubra i tarpana;
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY, od 1921 teren chroniony, od 1947 zatwierdzony jako Białowieski Park Narodowy

Województwo podlaskie charakteryzuje się dość wysoką lesistością oraz  zróżnicowaną rzeźbą terenu Głównymi rzekami są: Narew, Biebrza, Rospuda i Bug. Hajnówka noclegi Walory krajobrazowe i przyrodnicze województwa podlaskiego stwarzają szerokie możliwości rozwoju turystyki. Turystyka w województwie podlaskim jest ważną dziedziną gospodarczą, a w przyszłości siłą rozwoju województwa.